vrijdag 28 augustus 2015

De cirkel is pas rond (wachtrijbier)

"Chaos aan festivaltoog helpt je sneller aan bier" staat sinds vorige week vrijdag op de website van EOS Magazine. Het werd snel opgepikt, voor het eerst zelfs over de taalgrens — heel blij. Want hoewel een origineel idee een goede basis kan zijn voor een wetenschappelijke publicatie, is de cirkel pas echt rond als er in mensentaal over gecommuniceerd is. En — als we een suggestie van wetenschaps-god-op-tv-en-podia Lieven Scheire eerder dit jaar doortrekken — als er een tinyurl en een gebaar voor bestaan. Bij deze!


Hieronder de persberichten en reacties.

Le Soir

De Redactie

Nieuwsblad

De Standaard

De Morgen

Knack Focus

HLN

Metro (Nederlandstalig)

Focus Vif

La Libre

Metro (Franstalig)

l'avenir


maandag 13 april 2015

Missy Sippy · di 14 april 20:30 · De Sprekende Ezels + De Wolven van La Mancha · Klein Turkije


Morgenavond (dinsdagavond) breng ik poëzie op het podium van Missy Sippy ✰ Blues & Roots Club, Klein Turkije 16, 9000 Gent — Missy Sippy, the place you call home! luidt de slogan, dus u kunt net zo goed thuiskomen in plaats van thuis te blijven. 

Lente, verzuchting & genot!

▲▲▲

Met deze Dionysossen:

Philippe Guislain
TEDDY BAIR
Stijn Vranken
Jan Ducheyne
Peter Flynn
Coenraed de Waele
Wouter Rogiest
Elias Van de Vijver
Ruben De Somer
Kobe Michiels
Het is wederom gratis, met mijn kwartiertje optreden vermoedelijk niet vroeger dan 21u00 en allicht niet later dan 22u45.  

Met menukaart — uw tijd is geld; als u er morgen wat te besteden heeft kunt u uw bestelling nu al plaatsen (zonder aankoopverplichting).

Meer info en gastenlijst op Facebook.

Update 15 april—het was geweldig: zeer aardig café, tof wederzien met Y. + ontmoeten C.,  aanschouwen van topperformers Stijn Vranken en Jan Ducheyne, kennismaken met Elias Van de Vyver, met wie ik de dichterlijke connectie Tom Driesen deel. Hieronder enkele foto's gemaakt door Elias.   

W.

Elias Van de Vyver

Y. en C.

Jan Ducheyne 

Elias Van de Vyver

W.

Stijn Vranken

Missy Sippy

donderdag 29 januari 2015

Gedichtendag 2015 · Gentblogt · Het Nieuwsblad

En tenslotte een eerlijk epitaaf,
bij voorkeur niet al te pompeus.

Trek enkel wat veel te dunne woorden
van afscheid om u heen.

Of kies van zeitgeist niet gespeend
in Gent voor het mooiste, overlaatst:

het had langer moeten duren,
maar het had niet beter gekund.

En wankel naar haar die ik niet ken
en straks verdorie zal worden gemist.


--

Gedicht geschreven bij het aangekondigde einde van Gentblogt, op 15 februari 2015. Dit gedicht verscheen vanmorgen op Gentblogt, en later op de site van het Nieuwsblad (en ook hier). Fijne gedichtendag gewenst!

 

maandag 5 januari 2015

Op goed geluk · Hoe kan een computer een willekeurig getal produceren? · Met interview in EOSIn het eerste EOS-nummer van 2015 brengt Toon Lambrechts een artikel over willekeurige getallen in computers, getiteld 'Op goed geluk' (pp. 100—103). Inbegrepen is een interview met ondergeschrevene. Nu is het jaar echt begonnen!


zaterdag 20 september 2014

Open brief aan de studenten van morgen: "Laat ons pleiten voor slim besparen" · De Morgen

Deze open brief verscheen op vrijdag 19 september 2014 bij De Morgen.

--

Beste studenten,

Nu de discussie over inschrijvingsgeld hoog oplaait, en jullie straks meer moeten neertellen voor jullie opleiding, vragen jullie zich af of jullie meer waar zullen krijgen voor jullie geld. Een terechte vraag, waar we namens het assisterend academisch personeel een antwoord op willen formuleren.

In termen van studentenaantallen groeien universiteiten en hogescholen vliegensvlug. Jullie zijn met velen. En voor de kennismaatschappij zijn jullie de toekomst. Maar besparingen zijn nodig: de Vlaamse regering zoekt zo'n 89 miljoen euro. Welnu, wat ons betreft moeten jullie dit geld niet ophoesten, en het is met lede ogen dat wij de 'instelprijs' van 1.100 euro in het nieuws aantreffen.

Voor een goede opleiding hebben jullie nood aan omringing. Elk vak moet voldoende ondersteund worden, al dan niet met labo en practica, opdat jullie de eindcompetenties van elk opleidingsonderdeel enkel na diepgaande onderdompeling in de materie verwerven. Dat wij dit met de grootste zorg proberen te vervullen, is jullie hopelijk duidelijk. Toch is deze inspanning eigenlijk een toegift naar jullie. We vinden dat het zo hoort, maar worden er niet voor beloond. De meesten van ons worden beoordeeld op onderzoek: publish or perish. Jarenlange inspanningen in jullie begeleiding wegen niet op tegen een extra onderzoeksartikel, dat bepaalt of we doorgroeien binnen de universiteit, of na een aaneenschakeling van tijdelijke contracten uit de boot vallen. We nemen even de tijd, tot de rat race weer roept. We willen de verantwoordelijkheden van het lesgeven ten volle opnemen, maar zolang de universiteit ons niet aanwerft is het ons enkel in de marge toegestaan, omdat wij geen continuïteit kunnen bieden. Sorry studenten.

Voor professoren ligt het anders. Hoewel onderzoeksoutput ook voor hen doorweegt, behoort lesgeven voor veel proffen integraal tot het takenpakket. Als jullie waar willen voor jullie geld, dan zijn zij jullie eerste aanspreekpunt. Indien jullie er tenminste in slagen in aanraking te komen met een professor, want in de groeiende groep zijn zij relatief gezien steeds schaarser geworden, doordat hun aantal decennialang constant bleef.

Waarom zouden jullie dus meer moeten betalen? Wij hebben geen pasklaar antwoord. Zolang er geen extra proffen komen is de trend richting massaonderwijs onafwendbaar, en worden enkel de happy few in kleinere groep begeleid. Dit pleidooi is niet nieuw: vorig jaar bracht de Actiegroep Hoger Onderwijs het met een petitie breed onder de aandacht. Ook rector Anne De Paepe en vicerector Freddy Mortier identificeerden dit als een topprioriteit, en recent maakte onze universiteit op vraag van zowel jullie vertegenwoordigers als ons een uitdrukkelijk engagement (Raad Van Bestuur 4 april), door in de begroting 4,75 miljoen euro opzij te zetten, goed voor ongeveer vijftig extra proffen.

En nu moeten we besparen. De timing speelt ons ongetwijfeld parten: de investering in extra proffen is op dit moment enkel een voornemen, dat in een knip kan sneuvelen in de besparingsslag. En dat zou zonde zijn. Voor onze universiteit komen daar nog twee argumenten bij.

Enerzijds heeft het uitdrukkelijke engagement voor extra proffen een belangrijke verwachting binnen de instelling geschapen, met een verbeterd loopbaanperspectief. Het kelderen van de plannen zou absoluut demotiverend werken. Anderzijds stellen we vanuit een logica van competitiviteit vast dat we onze collega's bij KU Leuven geen weerwerk meer zullen kunnen bieden, wanneer we de huidige generatie jonge onderzoekers massaal de deur wijzen. Zij namen het engagement van extra proffen immers nu al op.

Laat ons dit dus met gezamenlijke kracht aanpakken, beste studenten: de discussie van inschrijvingsgeld mag niet uitgespeeld worden als argument tegen extra proffen, want ook dat zou het democratisch gehalte van ons onderwijs in het gedrang brengen. Laten we vooreerst deze besparing onaanvaardbaar vinden, sta ons dat toe. Laat ons pleiten voor slim besparen, waarbij universiteiten niet snijden in productieve investeringen, door de geplande investeringen in extra professoren terug te draaien. Laten we pleiten om eerder te besparen op planlast dan op menselijk kapitaal. In teken van goed onderwijs.

Vriendelijke groeten,

Wouter Rogiest, Stijn Baert, Mieke Dolphens, Debby Laukens
Vertegenwoordigers van het Assisterend Academisch Personeel in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent