zondag 8 februari 2009

Deze week in de Flair

Dichterkens! In de Flair van deze week staat op pagina 69 een liefdesbrief die van niemand anders dan hem had kunnen komen: de bevlogen stijl, de beeldspraak, het gebruik van leestekens,... dit is Rieuwert. Dat de brief gericht is aan de vrouw die ook ik liefheb noopt mij jullie te waarschuwen voor de streken van deze snoodaard, wier listen relatief doorzichtig, compleet onschadelijk, maar wel verwarrend zijn.

We staan in de Flair.

Geen opmerkingen: