woensdag 9 september 2015

Wetenschapscommunicatie en de maatschappelijke relevantie van wiskunde: uw stem?

In het begin van de zomer werd duidelijk dat ik u vroeg of laat als collega, familie, vriend en/of sympathisant zou aanspreken om op mij te stemmen — hier ben ik dus :-)

Toen bleek immers dat mij, samen met een rist gelijkgestemde wetenschappers, de KVAB jaarprijs wetenschapscommunicatie te beurt viel, 'voor [de] snelle mediareacties op actuele thema's, gesteund op berekeningen en simulaties over Walibivoorsteekpassen, ritsen en verkiezingen, die de maatschappelijke relevantie van wiskunde aantonen' (aldus de jury). Plezierig nieuws, dat enkele recente persoonlijke acties (voorsteekpas, ritsen) en een actie met Jonas De Vylder (verkiezingen) nog eens in de verf zet. En een heel recente actie (festivaltoog) als een natuurlijke voortzetting doet aanvoelen.

Welnu, aan deze jaarprijs is ook een publieksprijs verbonden: een wedstrijd. En die loopt bijna af! Maar de zomer is nog niet rond. Mag ik op uw stem hopen?  Stemmen kan nog tot dinsdag a.s. (15 september) op http://eoswetenschap.eu/communicatieprijs2015. Welkom/dank!Geen opmerkingen: