zondag 6 december 2009

Desinformatie is de minst verdedigbare vorm van informatie

Met het nieuws uit Belzele en de eruit voortvloeiende facebookgroep zijn we vanmorgen 1936 stemmen ver. Als hulde aan Patrick kan dat tellen. Het aantal groeit nog, maar het groeitempo neemt zienderogen af. Het lijkt er dus op dat het debat haar afkoeling heeft ingezet, en binnenkort zal stollen in de gedaante die het bij het stollingspunt zal hebben aangenomen. De tijd dringt dus. Het is de hoogste tijd om erop te wijzen dat het debat dat we gevoerd hebben haar huidige gedaante dankt aan enkele toevalligheden en berichtgevingen, die niet noodzakelijk stroken met de waarheid. Meer bepaald uit ik graag mijn vermoeden van desinformatie.

Men zegt dat Patrick moet verhuizen omwille van zijn relatie. (1)

Bovenstaande stelling hebben we de laatste dagen, al dan niet letterlijk, uitgebreid in de media zien verschijnen. Wie de info van de facebookgroep leest, merkt echter op dat er geen enkele uitspraak wordt gedaan over het verband tussen Patricks vertrek en een relatie. Ook wordt er geen uitspraak gedaan over het bestaan van een relatie. Dan rijst de vraag: wie zegt dat de pastoor moet verhuizen omwille van zijn relatie? Ik alvast niet, en dus ook de groep niet. Meer nog, ik denk dat het aantal bronnen dat beweert dat Patrick moet vertrekken omwille van zijn relatie zéér beperkt is: voor zover ik weet enkel het Nieuwsblad, VTM en VRT (in het bijzonder Radio 1). Patrick zelf zegt consequent en ondubbelzinnig dat een conflict tussen hem en de deken aan de oorzaak ligt. En op het Nieuwsblad, VTM en VRT na, bevestigen alle bronnen dit.

Nieuwsblad, VTM en VRT zijn dus de enigen die beweren dat Patrick moet vertrekken omwille van zijn relatie.

Moet Patrick verhuizen omwille van een relatie? (2)

Alle reacties van de voorbije dagen in acht genomen, blijft het mijn vermoeden dat het vermeende verband tussen vertrek en relatie louter speculatie is van Nieuwsblad, VTM en VRT. Erger nog, ik vermoed dat het een goedkope manier om het debat omtrent celibaat aan te zwengelen. Al ben ik dat niet zeker, want hoe bewijs je dat zij NIET over geheime informatie beschikken?

Met wat ik nu weet, kan ik dus geen antwoord formuleren op vraag (2). Maar bemerk toch de ernst van de kwestie omtrent bewering (1). Indien het waar is dat het om speculaties gaat, zou dit ongetwijfeld een spectaculair aantal dode geschiedkundigen ertoe aanzetten om zich om te draaien in hun graf. Feitengebaseerde berichtgeving is immers het begin van berichtgeving. Berichtgeving moet per definitie een kern van informatie bevatten: een feit, een datum, ... iets dat steek houdt, werkelijk gebeurd is. Wie zijn uitspraken niet kan koppelen aan feiten, propageert desinformatie. En van alle vormen van beweringen die zich uitgeven voor informatie (vaak afgekort tot "informatie"), is desinformatie de minst verdedigbare.

(Voor verdere discussie op dit blog (vier blog posts in het totaal: klik hier.)

Geen opmerkingen: