dinsdag 1 december 2009

Er loopt nu een steunactie op Facebook [...]


Afbeelding: Screenshot van VTM nieuwssite

Het is inmiddels duidelijk dat het laatste woord over het lot van pastoor Patrick De Baets nog niet gezegd is. Het verhaal is nationaal nieuws. De Facebook-pagina die ik gisterenochtend opzette groeit gestaag, en kreeg inmiddels expliciete vermelding in het VTM-nieuws (Klik hier. "Er loopt nu een steunactie op Facebook", luidt het.). Positieve noot is dat VTM naar de pagina verwijst met het woord steunactie, precies zoals we het bedoeld hebben. Al begint de pagina stilaan een eigen leven te leiden. Neem eens een kijkje (klik hier), en blader door het mengsel van warme reacties en verwijtende vingers die de pagina inmiddels rijk is. Voor de duidelijkheid vermeld ik hier ook de volledige tekst van de Facebookpagina, zoals hij daar gisteren verschenen is, en vandaag (mits voldoende doorklikken) onveranderd beschikbaar is.

Met deze Facebookgroep willen we twee deelgroepen bereiken:

(1) voor zij die hem kennen: word lid van deze groep als je vindt dat pastoor Patrick een toffe pee/respectabel man is, die momenteel ongepast hard aangepakt wordt door achtereenvolgens de Kerk (grote 'K'), en nu de Pers (grote 'P').

(2) voor zij die hem niet kennen: word lid van deze groep als je de mening deelt dat polemiek van Kerk en Pers niet ten koste moet gaan van de reputatie van een pastoor die zijn werk zorgvuldig en trouw vervulde. En als men pastoor Patrick zonodig wil compromitteren op basis van celibaat, dan is ons gedacht: celibaat of niet, wat kan het kwaad?

Wie meer wil weten, lees gerust verder. Connecties uit Belzele city hielpen ons aan betrouwbare informatie, die niet strookt met het verhaal uit het Nieuwsblad. Ziehier achtereenvolgens een citaat uit het Nieuwsblad (bericht vandaag, 30 november, link zie onder), en vervolgens een meer waarheidsgetrouwe versie van de feiten.

-------------

Nieuwsblad:

"BELZELE - In het Oost-Vlaamse Belzele circuleert een petitie voor het behoud van pastoor Patrick De Baets. De parochianen denken dat hij naar een andere parochie moet verhuizen omdat hij openlijk een vriendin heeft. Haar naam stond naast de zijne op de doodsbrief van zijn vader."


-------------

Feiten (uit eerste hand, van Belzelenaren die het kunnen weten):

"De deken van Evergem, Paul Walgraeve, besliste een hervorming door te voeren in het dekenaat en besliste pastoor Patrick De Baets van de parochies Belzele, Oosteeklo en Sleidinge te verwijderen. Hierbij was van overleg geen sprake. Verwoede pogingen van pastoor Patrick en van de parochieploegen tot overleg met de deken, haalden niets uit, de deken bleef bij zijn beslissing. De bisschop van Gent, monseigneur Luc Van Looy deed pastoor Patrick het voorstel om priester te worden in de parochies Oostakker en Desteldonk. Pastoor Patrick was het strijden moe en ging daarom met tegenzin akkoord met het voorstel van de bisschop. Even later werd hij aangesteld als pastoor van Oostakker en Desteldonk.

Dit nieuws kwam hard aan in de 'BOS'-parochies Belzele, Oosteeklo en Sleidinge. Daarom beslisten de parochieploegen van het 'BOS' een petitie te starten voor pastoor Patrick. De motivatie van de petitie is dankbetuiging: Patrick De Baets was duidelijk geliefd in de parochie, en dat laten de parochianen graag blijken.

De verplaatsing van de pastoor werd bekendgemaakt tijdens de eucharistieviering te Belzele op 21 november 18:00, even voordien stond het al te lezen op de site van het dekenaat (www.dekenaat-evergem.be).
De week nadien, tijdens de eucharistieviering in de kerk van Belzele op 28 november 18:00 deed pastoor Patrick tijdens de homilie uitleg over de situatie en de aanleiding van de overplaatsing (het conflict met de deken).
Zijn vertrek is onomkeerbaar.

Hij deed dus geen uitspraken over een relatie. Hoewel de Pers vandaag laat uitschijnen dat een mogelijke relatie de verplaatsing heeft veroorzaakt, achten we het zeer waarschijnlijk dat het conflict dat de verplaatsing veroorzaakte volledig losstaat van een eventuele relatie. Wat die relatie betreft houden we ons afzijdig: celibaat of niet, wat kan het kwaad?

De afscheidsvieringen zijn voorzien op:
- zaterdag 12 december om 18u te Belzele
- zondag 13 december om 9u te Oosteeklo
- zondag 20 december om 10.30u te Sleidinge
Na elke viering biedt de parochiegemeenschap een receptie aan.

Tenslotte, het aangehaalde 'overleg' over de overplaatsing van pastoor Patrick is een interpratie, het is juist als men zegt dat Patrick dit kon weigeren, maar hij heeft de overplaatsing (met tegenzin) aanvaard, om verdere moeilijkheden te vermijden...."

-----------

Enfin, om een lang verhaal kort te maken: het is ons niet precies duidelijk hoe pastoor Patrick onder druk is komen te staan, maar het is onweerlegbaar dat hij nu van alle kanten onder vuur genomen wordt. De pers doet er nog een schepje bovenop, door zijn vertrek als aanleiding te nemen om het debat omtrent celibaat opnieuw te openen.

Leuk hé, een debat voeren op de kap van een individu.

Hij moet tegen zijn zin vertrekken uit de parochies waar hij graag gezien wordt, omwille van redenen die noch hij noch de parochie ten volle begrijpen. We willen niet beweren dat hij een martelaar is, maar dit roept toch vragen op.

Er is sindsdien één dag verstreken. En we zijn vele stemmen verder.

(Voor verdere discussie op dit blog (vier blog posts in het totaal: klik hier.)

Geen opmerkingen: